Čo je to vlastne bouldering a bouldrovka?

Čo je to vlastne bouldering a bouldrovka?


Názov pochádza z anglického slova boulder (balvan). Bouldering je druh lezenia bez použitia lana na malých skalných blokoch, nízkych skalách alebo výškovo nízkej stene. Bouldrovka je časť steny, kde sa lezie niekoľko metrov nad zemou a dopadisko je tvorené špeciálnymi matracami.

V prenesenom význame slovo boulder znamená nejaký lezecký problém, ktorý chce lezec zdolať, resp. preliezť. Väčšinou sú to farebne vymedzené trasy, kde sa používajú len konkrétne chyty a stupy (väčšinou lezec stúpa len to, čo predtým chytil).

Bouldering si získal svoju popularitu hlavne u začínajúcich lezcov vďaka svojej nenáročnosti vzhľadom na vybavenie a skúsenosti.