Detské lezecké krúžky

Detské lezecké krúžky


Detské lezecké krúžky prebiehajú už niekoľko rokov, pričom postupne nazbierané skúsenosti aplikujeme pri realizácii ďalších lekcií.

Lezenie je pre deti všestranným pohybom, ktorý formuje nielen fyzické, ale aj psychické zdatnosti.

Lezecké krúžky sú zamerané na osvojenie základov lezenia a pohybu na umelej stene formou rôznych hier, zábavy a cvikov. V priebehu krúžku si deti postupne osvoja aj poznatky o horolezeckej výstroji a staršie deti i základy bezpečného istenia.

Lezecké krúžky prebiehajú pod vedením skúsených certifikovaných inštruktorov a sú určené pre deti a mládež od 4 - 16 rokov. (4-5 ročné deti sa musia vedieť samostatne bez rodičov zapojiť do skupiny)Deti rozdeľujeme podľa veku, skúseností a fyzickej zdatnosti do samostatných lezeckých skupín. Krúžky prebiehajú každý pracovný deň v čase od 16:30 do 18:00, pričom sa snažíme maximálne časovo prispôsobiť potrebám rodičov.

Novinky a aktuálne dianie ohľadom detských lezeckých krúžkov sledujte na našom webe pod záložkou Novinky.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na tel. číslo 0949 429 260 pripadne 0903 230 175 v priebehu pracovných dní medzi 8:00 - 18:00 hod. alebo na e-mail lezenie@rozlomity.sk.

Trvanie a cena kurzu

Detské lezecké krúžky prebiehajú v troch etapách, tzv. trimestroch za rok.

Prihlasovanie na email alebo telefonicky

1. trimester  september - december 2019 Termíny sa pripravujú - začíname v 38. týždni - od 16.9. do 6.12.2019

Zápis priamo na lezeckej stene v týždni 9.9. - 13.9.2019 v čase od 16:00 - 19:00.

2. trimester  január - apríl 2020 - Termíny sa pripravujú

3. trimester  apríl - jún 2020 - Termíny sa pripravujú

Každý krúžok trvá 11 až 12 týždňov, pričom v prvom a treťom trimestri realizujeme i záverečné stretnutie plné hier, súťaží, zábavy a vyhodnotenia.

Cena:  

70,- € / dieťa / 1 trimester / 1x týždenne - 12 tréningov

​120,- € / dieťa / 1 trimester / 2x týždenne - 24 tréningov

V cene je zahrnuté i zapožičanie kompletnej lezeckej výstroje.

Skúšobná hodina

V rámci detských lezeckých krúžkov nie je možné uskutočňovať individuálne vstupy, našou prioritou je pracovať s ucelenými menšími skupinami detí pod vedením stabilných inštruktorov v jednotlivé dni. Jednorázové nepravidelné vstupy na kurz preto nie sú možné, ponúkame však raz za trimester možnosť tzv. Skúšobnej hodiny, ktorá býva spravidla týždeň pred začatím kurzu, a kde si dieťa môže lezeckú hodinu pod vedením inštruktora vyskúšať a rozhodnúť sa, či chce absolvovať celý lezecký krúžok. 

Cena4,- € / dieťa

Skúšobná lekcia sa podobne ako krúžok objednáva vopred.

Platenie krúžku

Cenu za detský lezecký krúžok je potrebné uhradiť v hotovosti priamo na Lezeckej steny Rozlomity do 7 dní od rezervácie. Ak nebude v požadovanom termíne suma uhradená, bude rezervácia automaticky zrušená. Pokiaľ ostáva do začatia krúžku menej ako 7 dní, je možné registrovať sa priamo na Lezeckej stene Rozlomity a poplatok uhradiť v hotovosti.

Storno poplatok

V prípade, že budete chcieť dieťa v priebehu trimestra z krúžku odhlásiť, účtujeme storno poplatok 60 % z ceny lekcií, ktoré ostávajú do konca trimestra. Za pochopenie ďakujeme.


Náhrady za vymeškané lekcie

Nakoľko chápeme, že dieťa môže nejakú tú lekciu vynechať zo zdravotných alebo iných dôvodov, ponúkame možnosť nahradenia si vynechanej lekcie v iný pracovný deň v rovnakom čase. Je ale potrebné nám to dať vedieť najneskôr do 9:00 ráno v deň krúžku na e-mail lezenie@rozlomity.sk alebo na tel. číslo 0949 429 260.

Náhradu je možné vykonať raz v priebehu trimestra a to najneskôr do skončenia krúžku v danom trimestri, nie je však prenosná do ďalšieho trimestra. Za pochopenie ďakujeme.

Čo je potrebné si priniesť?

  • pohodlné športové oblečenie

K dispozícii je i vhodná obuv na lezenie - kopačky. V prípade záujmu je možné zakúpiť si lezeckú obuv buď priamo na Lezeckej stene Rozlomity alebo v našom outdoorovom obchode Rozlomity sport.

Individuálny prístup

V prípade záujmu je možné vytvoriť i menšie uzavreté skupiny detí (2 - 3), prípadne sa venovať jednému dieťaťu individuálne, pričom sme flexibilný i z časového hľadiska podľa Vašich potrieb. Cena však závisí od požiadaviek rodičov a počtu detí. Ak máte záujem o individuálny prístup, kontaktujte nás na tel. číslo 0949 429 260, 0903 230 175 alebo na e-mail lezenie@rozlomity.sk.

Ak máte pre svoje dieťa záujem o intenzívnejšiu formu lezenia spojenú aj s prípravou na preteky v rámci Slovenského pohára detí a mládeže v športovom lezení, pozrite si záložku Tréningová skupina.

Pokiaľ má Vaše dieťa fyzický alebo mentálny hendikep, pozrite si záložku Terapia lezením.