Môžu prísť liezť i deti?

Môžu prísť liezť i deti?


Deti môžu prísť liezť len v sprievode dospelého človeka, ktorý na nich bude aktívne dohliadať.

Nie je možné len prísť a nechať deti voľne liezť a pobehovať v priestoroch umelej steny a bouldrovky bez dohľadu! Pri lezení totiž hrozí potenciálne nebezpečenstvo.

Mládež nad 15 rokov, po preukázaní, môže liezť v bouldrovej časti steny bez dohľadu pri dodržaní prevádzkového poriadku steny.

Najlepším riešením je však pre deti objednať inštruktora alebo Ochutnávku lezenia. Pri pravidelnom záujme je možné deti prihlásiť do jedného z lezeckých krúžkov, ktoré prebiehajú každý deň v čase od 16:30 - 18:00.

Objednať inštruktora či Ochutnávku lezenia pre deti je možné min. 24 hod. vopred na tel. čísle 0949 429 260 alebo cez e-mail lezenie@rozlomity.sk (v priebehu pracovných dní od 8:00 - 18:00).