Späť na zoznam noviniek

Slovenský pohár v lezení detí 4.kolo

08.10.2016
Slovenský pohár v lezení detí 4.kolo

Srdečne vás pozývame na 4. kolo  Slovenského pohára v lezení detí 2016, ktoré sa usktoční 8.10.2016 v Košiciach na Lezeckej stene Rozlomity. Pretekať podú kategórie U10, U12, U14 .Každý pretekár polezie 3 kvalifikačné cesty s lanom (obtiažnosť). O víťazoch sa rozhodne vo finálovej ceste, pripravenej samostatne pre každú kategóriu.

Kategórie pretekárov

U10 od 7 do 9 rokov, chlapci, dievčatá - rok nar. 2009, 2008 a 2007
U12 od 10 do 11 rokov, chlapci, dievčatá - rok nar. 2006 a 2005,
U14 od 12 do 13 rokov, chlapci, dievčatá -  rok nar. 2004 a 2003,

Štartovné

5€ pre členov SHS JAMES a pre členov zahraničných horolezeckých organizácií s platným členským preukazom
10€ pre nečlenov spolku

Registrácia

Z dôvodu skrátenia času potrebného na prezentáciu pretekárov je POVINNÁ ONLINE REGISTRÁCIA. Prosíme preto všetkých rodičov / trénerov / účastníkov aby venovali registrácii čas a údaje (najme rok narodenia) vypísali správne. Deadline pre registráciu je 7.10.2016 do 12:00

PREDREGISTRACIA KLIKNI TU

Program

    8:00 Registrácia kategória U10, U12, U14
    9:30 Koniec registrácie kategória U10, U12, U14
    9:30 Spoločná rozcvička + fotenie
    10:00 Štart lezenia s lanom naraz skupiny U10,12, U14
    15:00 Finále kategórie U10, U12, U14 (On Sight pre všetky kategórie)
    17:00 Vyhlásenie výsledkov.

Partneri podujatia

    Organizátor: HK Rozlomity Košice a SHS James
    Generálny reklamný partner: Lezecká stena Rozlomity
    Hlavní reklamní partneri: AlphaSport Mammut | J.P.Software | MARVA | Rock Machine  | MeanderPro | JumpSport.sk
    Mediálni partneri: www.emskosice.sk |  www.james.sk | www.climb.sk |

Pravidlá pre pretekárov

Lezenie s lanom (Majstrovstvá) ::: Kategória U10, U12 (TOP ROPE, FLASH), kategória U14 (FLASH):
Deti budú rozdelené na 3 skupiny, každá bude liezť svoju cestu, potom sa cesty vymenia. Časový limit na cestu je 5 minút. O poradí v kvalifikácii rozhoduje aritmetický priemer umiestnení v jednotlivých cestách. Chyty budú viditeľne obodované 1-30b. Za cestu je možné získať max. 30 bodov.  V kvalifikácii sa boduje iba držaný chyt.
Do finále postupuje 6 najlepších dievčat a 6 chlapcov z každej kategórie.

Finále sa lezie štýlom OS.

Bodovanie finále: Jasný bod za chyt (tzv. čistý chyt) je pridelený v tom prípade keď je pretekárom staticky držaný, tak aby ho mal pod kontrolou.  Chyt plus (+) je pridelený v prípade keď z chytu staticky držaného urobí lezec ďalší aktívny pohyb v smere cesty. Takto dosiahnuté miesto v ceste má väčší počet bodov ako iba staticky držaný ten istý chyt pretekárom bez ďalšieho pohybu. Plusový bod má numerickú hodnotu 0,5 pri zázname do tabuľky.

Rozhodcovia, hlavný rozhodca a protesty

Počty bodov za každú cestu zapisuje istič alebo určený pomocný rozhodca. Za výsledky zodpovedá hlavný rozhodca.

Prípadné protesty musia byť podané najneskôr do 5 minút od vyhlásenia výsledkov kola, ktorého sa týkajú. Protest je podaný u hlavného rozhodcu, kde je zapísaný s poplatkom 10 Eur. Rozhodcovia s delegátom povereného KM protest posúdia oddelene bez prítomnosti protestujúceho, môžu použiť videozáznam. V prípade uznania protestu je peňažný poplatok vrátený. Proti rozhodnutiu nie je možné sa odvolať.