Lezenie s inštruktorom

Lezenie s inštruktorom


Pokiaľ máte záujem, aby sa Vášmu dieťaťu alebo deťom venoval inštruktor, ale nemôžete pravidelne navštevovať lezecké krúžky, prípadne Vám to nevyhovuje z časového hľadiska, ponúkame pre Vás po prihlásení možnosť lezenia s inštruktorom.

Hodina lezenia s inštruktorom trvá 60 minút a podobne ako v prípade detských lezeckých krúžkov je štruktúra hodiny vytvorená s ohľadom na vek detí. U menších je preferovaná zábavnejšia forma lezenia prostredníctvom rôznych hier, u starších detí zdolávanie lezeckých problémov, či už na bouldrovke alebo na stene s lanom. Súčasťou hodiny je zahriatie rozcvičkou na začiatku a strečing a uvoľnenie po skončení hodiny.

Lezenie s inštruktorom prispôsobíme Vaším časovým potrebám, rezervácia je možná tak v pracovné dni, ako aj v priebehu víkendu.

Cena

Cena sa odvíja od počtu detí, maximálny počet účastníkov na inštruktora je 5 detí. Našou snahou je zosúladiť deti z hľadiska veku do kategórii 6 - 8 rokov, 9 - 12 rokov, viac ako 13 rokov.

V cene sú zahrnuté služby inštruktora, vstup na stenu a požičanie kompletnej lezeckej výstroje.

2 deti                10,- € / 1 dieťa

3 - 5 detí           7,- € / 1 dieťa

Je potrebné si priniesť len pohodlné športové oblečenie.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na tel. číslo 0903 230 175 v priebehu pracovných dní medzi 8:00 - 18:00 hod. alebo na e-mail rozlomity@rozlomity.sk.